Yukarı Çık
KOZMİK BİOENERJİ VE RUH İLİŞKİSİ
12 Mart 2019 Salı 15:05:48
1041 kez okundu.

KOZMİK BİOENERJİ VE RUH ILIŞKISI

 

      Özellikle Uzak Doğu ve Orta Asya steplerinde uygulama alanı bulmuş, yöre insanının sağlıklı ve çok uzun süre yaşaması bununla ilişkilendirilmiştir. Bioenerji ilk olarak XVIII. yüzyılda bilimsel olarak kanıtlanmıştır; ilk defa Avusturya'da tıp doktoru Fransız Mess Mer'in "tedavi manyetizması" dediği enerjinin yayımını, konstrasyonla gerçekleştirdiği sistemle dünya tıp literatürüne "Mesmerizm" diye geçmiştir. "Bioenerji" modern tıpta her ne kadar bilim olarak kabul edilmese de, bugün dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde ve ülkemizde geniş bir uygulama alanı bulunmakta, profesyonellerce insanlara şifa dağıtmaya yardım etmektedir.

      Kozmik Bioenerji; kozmostan gelen ve orada daima mevcut olan bioenerji, yeryüzünde bulunan insan organizmasının hücrelerine, bitki tohumlarına, yani çevremizde bulunan bütün canlılara "moleküler" seviyede etki eder. Bugünkü filmin kabul ettiği gibi, kozmik bioenerji; hücrelerin ilk önce dış membranı seviyesinde iyonların geçirgenlik yeteneğine etki ederek, membran düzeyinde iç ve dış iyonların farklılığını oluşturarak elektrik potansiyel farkını ortaya çıkarıp, hücrenin elektrik geçirgenliğinin değişmesine sebep olur. Böylece aynı zamanda hücre içinde bulunan organoidler ve onlarda bulunan polimerlerin poliyarlığı değişmekle, bu polimerlerin kuruluşunda konformasyon yani değişiklik ortaya çıkar. Hücre seviyesinde bu şualar, radyo dalgaları ve biyolojik aktif hücrelerde fizyolojik aktif maddelerin ortaya çıkmasına etki ederek fizyolojik aktif maddeler esasen birleştirici olan hücrelerde sentez olunur. Böylelikle aktif maddeler kateholominler, prostoglendinler, kininler ve diğerlerinde ilk önce kan devrini ve maddelerin mübadelesini hızlandırır. İşte bu reaksiyonlar pozitif yüklü dalgaların etkisi ile hızlanır. Böylelikle hücrelerde olan enerji jenerasyonuna yardım ederek, hücre dâhilindeki proseslerini -proteinlerin parçalanmasını, sulu karbonların, ATP'nin sentezini ve parçalanmasını, yağların enerji kaynağına dönüşmesini- sağlayarak enerji kaynağı olarak istifade olunmasını hızlandırır. Biz bu izahlardan sonra diyebiliriz ki, organizmaların ihtiyacına bağlı olarak bu her iki (pozitif=müspet, negatif=menfi) enerji çeşidinden de yararlanmak her zaman için mümkündür.

Ruhlara nasıl tesir ediliyor?

      Sonuç itibarıyla, "kozmos"ta daima mevcut olan bu enerji çeşitlerinin birbirine oranlarının bozulmasını, yani müspet veya menfilerinin azalıp çoğalmasını, organizmaların "hastalanması" ile izah etmek mümkündür.
      21. yüzyılın internet çağında, teknik gelişmelerin bugünkü seviyesi ve gelecekteki perspektifleri bize şunu göstermektedir ki; "globalleşen; ekolojik problemlerin yükselen bir ivme gösterdiği ve bu ivmenin katlanarak arttığı, yaşlanan dünyamızdaki insan topluluklanna bütünüyle ve ayrı ayrı şahıslar seviyesinde psikoemisyonel yüklenmelerin giderek artışı, dengelerin bozulması, insan, çevre ve sağ lık sistemine yeni bakış açılannın zorunluluğunu" ortaya koymuştur. İnsanların, içinde yaşadıkları tabiatın ayrılmaz bir parçası oldukları hiç kimse tarafından reddedilmesi mümkün olmayan bir gerçektir. Fakat insanın tarihi seyri içindeki antropojenik faaliyeti, içinde yaşadığı tabiattan gitgide "uzaklaşması" ve çevrenin doğallığının yapay şekilde değiştirilmesi; insanlık için çözülmeyecek problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu gerçekleri göz önüne alarak, bahsedilen bu sistemin karşılıklı etki ve alakalarının öğrenilmesi gerekir. Biyolojik bir sistem gibi insanın bioenerjetik ve kozmoz enformasyonundan nasıl istifade edebileceğinin, insanın ve yeryüzündeki başka bütün canlı organizmaların korunmasının, sağlamlaştırılmasının ve bu amaçla bioelektronik cihazların geliştirilip istifade alanlarının artırılarak nazara araştırmaların yanında uygulama alanlarının genişletilmesinin gerekliliği ortaya konulmalıdır. Bu konunun önemine binaen eski S.S.C.B'de, dünyayı  iki bin yılında bahsi geçen tehlikelerden korumak ve bu asrın bu harika teknolojisine sahip olmak amacıyla, uzun yıllar süren bir çalışma başlatılmış  ve kozmosdaki enerjiden istifade edilerek hazırlanan bir merkez        

       Kafkasya'da kurularak, çalışmaya başlamıştır. Bununla ilgili tüzel ve özel gönüllü kuruluşlar ilmi, metodik çalışmalarını, "Azerbaycan Türkiye Bilim ve Buluş Adamları" birliği olarak dünyaya tanıtmaya gayret göstermektedir. Bu merkezde pek çok bilim adamı görev yapmıştır ve yapmaktadır. Bugün bu merkezde yüksek kozmik bioenerjili değişik ürünler elde edilebilmekte, enerji yüklü ürünlerin ve enerjiyi "uzak mesafelere transfer edebilme" parametrelerinin sınırları tayin edilebilmektedir. Bu teknolojiden, yani radyo dalgalarıyla teşhis koyma ve tedavi yönteminden, ABD'nin Teksas eyaletindeki, merhum Michael De Bakey'in de başkanlık ettiği tıbbi araştırma merkezinde de zaman zaman yararlanılmaktadır. Kafkasya'da kurulan bu kozmik bioenerji merkezinde müsbet potansiyelli (etkili) kozmik bioenerjinin canlı cansız materyallere verilebilmesinin optimal rejimi bizatihi tarafımın da bulunduğu ortamlarda defalarca tecrübe edilmiştir. Ayrıca bunların faydalı olduğu kozmik enerji ile ilgili teknik aletlerce tespit edilerek, ilim merkezlerinin resmi raporlarıyla yayınlanmış ve insan ruhunda derin tesirler yaptığı belgelenmiştir.
 

KAYNAK: KOZMİK DETOKS, SAĞLIKLI DİYET KİTABI AHMET&ELMAS MARANKİ

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Hastaliklari tedavi etmek, 1219 sayili Tababet Kanunu'na göre sadece hekimlerimizin görevidir.
Bu sitede yer alan bilgiler saglikli yasama tavsiye niteliginde olup ürünlerimiz ilaç degil, besin destek ürünleridir.
Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Kürlerde ve metinler içerisinde geçen bitkilerin kullanimindan önce, Adi geçen bitkilere alerjiniz olup olmadigini kontrol ettirdikten sonra kullanmaniz tavsiye edilir.