Maranki

Kimleri dost edineceğiz!!?

26.02.2021 11:26
0
A+
A-

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin.” (Maide, 5/51)

Ve yine Cenab-ı Allah’ın Yahudiler Hristiyanlar ve münafıklarla ilgili Nisa Suresi’ndeki ayetlerinde.

“Münafıklara haber ver ki, onlar için acı bir azap vardır!” (138)

“Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir.” (144)

“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?” (139)

Gibi Cenab-ı Allah, Kuranı Kerim’inde Müslümanlara pek çok uyarılarda bulunmuştur!!?

Cenab-ı Allah’ın bu uyarıları ve anlatılmak istenenler günümüz için tevil isteyen makamlardır… !

Bu ayetlerdeki manaları, maksatları, İslam hukukuna göre tevilleri pek çok İslami kitaplarda yapılmış biz de size burada dünyayı idare eden şeytan aklının hiçbir kitaba tabi olmadan Kitapsız-Sekülerist-kanıta dayalı!!? Yani ilahi hiçbir metoda dayanmayan metotlarıdır!

İşte bunun en son örneği cenabı Allah’ın kıyamete kadar mühlet isteyip “Gör bakalım bu insanlar senin dediğini mi yapıyor benim dediklerimi mi?” diyerek Corona vazifelisine karşı çare diye kimyasal terkipler ilaçlar, aşılar vs. ile insanımızın EPİFİZ bezinin körelterek mankurt yaptıkları sözde bilim adamları ve siyasetçi ve algı operasyonlarını hayata geçirdiği medya ve patronları ve bu işin finansını sağlayan işadamı görünümlü hiçbir mukaddesat, inanç ve değere sahip olmayan 500 milyonluk kendilerine hizmetçilik yapacak köle nüfus hedefine doğru başımızdakileri ve başta bilimadamlarını da kullanarak hedeflerine yaklaşmaktadırlar!!!

Tabi bunları yaparken de kendilerine tabi olan her ne kadar kitap ehli gibi görünse de yani Yahudi, Hristiyan vs. aslında Amerikan örneğinde olduğu gibi Başkan seçilen Biden, İncil’e el basarak yemin etse de bakanlarından on tanesinin Yahudi olması yani Musevi olması ve yine pek çoğunun tamamen hiçbir mukaddesliğini kabul etmeyeceği LBGT taraftarı olması da şeytanın kontrolünde olduğunun bir işaretidir..?

“İttifak” demek dince, imanca ve akidece bir ittifak demek değildir. Hem ittifak, ittihad demek de değildir. İttifak, işbirliği, çalışma ve ticaret ortaklığı gibi manalara gelirken; ittihad ise, tamamen içli dışlı olmak ve kaynaşmak anlamındadır!

Tarihte buna bir örnek vermek gerekirse;

Osmanlı Devleti ile Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndaki münasebeti ise savaş için geçerli olan bir anlaşma, yani ittifaktı. Nitekim savaş bittiği sırada Almanya kendi derdine, Osmanlı ise kendi mücadelesine dönmüştü.

Müslümanların ehl-i kitapla ittifak edebilmesini, bu ümmete Hz. Peygamber (asv) ders vermiştir. Evet, Hz. Peygamber (asv)’in hayatında ehl-i kitapla ittifak ettiği olaylar pek çoktur.

İlk olarak Hz. Peygamber (asv)’in Medine halkı olan Yahudilerle yaptığı anlaşmayı zikretmek gerekir.

Peygamber Efendimiz (asv), Müslümanlara muaraza vaziyeti almamış, başka kabilelerle, düşmana karşı muvakkaten de olsa bazı anlaşmalara girmiştir!

“Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever.” (Mümtehine, 60/8)

Maide sûresi 51. âyetin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır şöyle demektedir:

“Özetle, onları dost olur sanıp da yakın dostlarınız gibi sıkı fıkı beraberliklere dalmayınız, tuzaklarına düşmeyiniz, isteklerine iştirak etmeyiniz.”

Bediüzzaman’ın tevili!!?

“Ayetteki bu nehiy, Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan ayineleri hasebiyledir. Hem de bir adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya sanatı içindir. Binaenaleyh onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. İşte şu dostluk, katiyyen nehy-i Kur’anide dahil değildir.” (Münazarat)

Kur’an ve tefsirleri ve tabii ki Risale-i Nur’un bu hak olan ilmi izahları dışında bugün dünya çok farklı noktaya gelmiştir!

Karşımızda Hıristiyan ve Yahudi gibi Kitap ehlinden görünen bu gruplar içimize girerek Türk adları alıp Müslüman kisvesi ile Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etmektedirler!?!

1000 yıllık devlet tecrübesinin sonunda son iki yüzyıldaki oyunlarıyla 780.000 km²’yi bile bize çok gören, ayetin tersine “Bugün ülkemizde yaptıkları uygulamalarla asılları değiştirip, nesillerimizi bozmaya, öz vatanımızdan bizleri çıkarmaya ahd etmiş”. Maalesef bugüne kadar kendilerine devlet nişanı(!), onur ödülü, liyakat madalyaları verilip Orhan Pamuk örneğinde olduğu gibi Nobel’e aday gösterilen ve halen de sarayın etrafındaki içimizdeki bu bir türlü devşirilmeyen ve dönmeyen vatan, millet, bayrak, devlet ve mukaddesat düşmanı hainlerin acilen devlet kurumlarımızdan ve Türkiye’den temizlenmelidir!!?

Sayın Cumhurbaşkanı! Cumhur İttifakı liderleri ve mazlumların Türk İslam Birliği’nin umudu Recep Tayyip Erdoğan!

Hakiki iman ehli ve muttaki liyakatli ve ehliyetli milli ve yerli insanlarla aydınlık günlere ve 2023 hedeflerine ulaşmak çok daha kolay olacaktır!!!

Vesselam.

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.